Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

1. W ramach Grupy Unilink odpowiednio w zakresie działalności prowadzonej przez poszczególne podmioty, administratorem danych osobowych jest: 
UNILINK S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink S.A. ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Unilink Życie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink Życie Sp. z o.o. ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Insurance Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Insurance Service Sp. z o.o. ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.
Voxen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Voxen Sp. z o.o. ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

2. Grupa Unilink powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@unilink.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

3. Informacja Administratora Danych Osobowych dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej:
Klauzula informacyjna - Osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej Unilink SA do pobrania
Klauzula informacyjna - Osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej Unilink Życie Sp. z o.o. do pobrania
Klauzula informacyjna - Osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej Voxen Sp. z o.o. do pobrania do pobrania

Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Voxen
© 2019 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 548 053,00 zł, opłacony w całości.