Kontakt

Multiagencja Ubezpieczeniowa: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, turystyczne, samochodu - Unilink SA / Kontakt

CENTRALA UNILINK SA
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn
BIURO REGIONALNE (ROZLICZENIE PRODUKCJI)
ul. Bytomska 64
41-940 Piekary Śląskie
CENTRALA UNILINK SA
CENTRALA UNILINK SA

Mapa dyrektorów regionalnych

Unilink SA reprezentuje 17 Dyrektorów Regionalnych obsługujących poszczególne obszary kraju:
Masz pytanie? Napisz do nas
Click to unlock the map
Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Voxen
© 2020 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 554.991,00 zł, opłacony w całości.