Placówka Partnerska w Dzierżoniowie

ul. Kasztorna 7, Dzierżoniów 58-200

Telefon: 501 636 098; 508 838 083

E-mail: tfdfinanse@gmail.com

Click to unlock the map
Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Insurance service
Voxen
© 2019 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 548 053,00 zł, opłacony w całości.