UniBlog

Multiagencja Ubezpieczeniowa: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, turystyczne, samochodu - Unilink SA / UniBlog / RODO i IDD już obowiązują. Co z Twoim ubezpieczeniem?

RODO i IDD już obowiązują. Co z Twoim ubezpieczeniem?

Nie zwlekaj z zakupem OC Agenta na wypadek uchybień związanych z IDD i RODO!

Drodzy Agenci. Zachęcamy do zapoznania się z produktem przygotowanym specjalnie dla Was, adresującym wszystkie Wasze obawy związane z IDD i RODO w przypadku dopuszczenia się uchybienia w tym zakresie.


Co jest objęte ochroną?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna OFWCA względem Grupy Unilink  za szkody/straty powstałe w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych,  wynikających z zawinionego naruszenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, o działalności ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej oraz dotyczących ochrony danych osobowych, nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC agenta.

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczonymi są OFWCA wykonujące czynności agencyjne na rzecz Unilink S.A., Unilink Życie  Sp. z o.o. oraz Insurance Service Sp. z o.o. (Grupa Unilink). 

Jaka jest SU?

Górną granicą odpowiedzialności Gothaer jest suma gwarancyjna, w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych, w wysokości 50.000 zł na jeden wypadek, nie więcej niż 100.000 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 

Jaka jest składka ubezpieczeniowa?

Składka roczna dla każdego Ubezpieczonego wynosi tylko 150 zł. Przy czym wysokość składki względem poszczególnych Ubezpieczonych wyliczana jest proporcjonalnie w zależności od daty rozpoczęcia ochroną ubezpieczeniową np. start ochrony maj: 8/12* 150 zł = 100 zł Jak przystąpić do ubezpieczenia? Kliknij tutaj!

 

Informacja o produkcie: Kliknij tutaj!

 


Warunki ubezpieczenia: Kliknij tutaj!

 

 

Data publikacji: 2018/03/12

 

Masz pytanie? Napisz do nas
Click to unlock the map
Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Voxen
© 2019 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 548 053,00 zł, opłacony w całości.