Zgłaszanie szkody w Aviva

Na kilka sposobów możliwe jest zgłoszenie szkody w Aviva.

  • Online, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
  • Telefonicznie pod numerem 22 557 44 44 lub 801 282 828.
  • Drogą mailową na adres: bok@aviva.pl.
  • Tradycyjną pocztą na adres: Aviva TUO S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.
  • Osobiście w placówce Aviva w Twoim mieście.

Jak długo czeka się na likwidację szkody w Aviva?

Firma ma 30 dni od daty wpłynięcia wniosku na wypłatę odszkodowania lub poinformowanie wnioskującego o odmowie likwidacji szkody. Jeżeli natomiast ustalenie okoliczności zdarzenia drogowego nie jest możliwe w terminie 30 dni, okres ten może wydłużyć się do dni 90 od daty złożenia wniosku.

Poszkodowani mogą zgłosić wniosek o wypłatę odszkodowania w terminie do 3 lat od daty zdarzenia. W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie tego okresu nawet do lat 20. Wnioskując o wypłatę odszkodowania, należy przygotować wszystkie wymagane dokumenty.

Wariant rozszerzony natomiast chroni kierowcę także w przypadku obrażeń, które miały miejsce w czasie, gdy samochód nie znajdował się w ruchu, czyli w życiu prywatnym. Warto jednak pamiętać, że takie ubezpieczenie chroni wyłącznie ubezpieczającego (najczęściej jest to kierowca).

Jeżeli w czasie zdarzenia drogowego nie został nikt ranny i nie wezwano na miejsce policji, warto sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Wzór takiego dokumentu warto wydrukować i wozić ze sobą na wszelki wypadek.

Należy jednak pamiętać, że dokument ten nie stanowi dowodu przyznania się do winy. W tym celu kierowca, który jest sprawcą kolizji powinien spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>