Ubezpieczenie NNW w AXA

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach ubezpieczenia NNW w AXA ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowi pojazdu, który brał udział w zdarzeniu komunikacyjnym.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia podróżującym pełną ochronę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

Decydując się na pakiet NNW w AXA Ubezpieczenia możemy liczyć na:

  • świadczenia finansowe w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • jedne z najwyższych na rynku sum ubezpieczenia przy wyjątkowo atrakcyjnych cenach,
  • szybką i pewną wypłatę świadczenia,
  • finansowe zabezpieczenie rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku drogowym,
  • ochronę także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • ochronę na terenie Polski i Europy.