Ubezpieczenie OC w AXA

Wysokość składki na ubezpieczenie OC jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybór ubezpieczyciela. Dzieje się tak dlatego, że Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest obowiązkowe dla każdego posiadacza lub właściciela pojazdu mechanicznego. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których efektem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Decydując się na OC w AXA Ubezpieczenia, możemy liczyć na:

  • ubezpieczenie assistance MIDI oraz Zieloną Kartę w cenie pakietu OC,
  • łatwy sposób płatności,
  • zachowanie zniżek z innych Towarzystw Ubezpieczeniowych,
  • szybkie wyliczenie składki i sprawny zakup polisy przez Internet lub telefonicznie,
  • otrzymanie polisy drogą mailową lub pocztą,
  • wyjątkowo konkurencyjne ceny.

Warto zwrócić uwagę, że OC w AXA to ubezpieczenie assistance i Zielona karta w cenie polisy.