Zgłoszenie szkody Concordia

Zgłoszenie szkody w Concordii może odbyć się na trzy sposoby:

  • listownie,
  • drogą mailową,
  • telefonicznie.

Do zgłoszenia szkody potrzebny jest prawidłowo wypełniony formularz z własnoręcznym podpisem. Do takiego pisma należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Są to:

  • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
  • kopia oświadczenia sprawcy ( jeśli zostało spisane),
  • zdjęcia szkody ( jeśli dokumentacja taka została sporządzona),
  • kopie dokumentacji medycznej i zaświadczeń lekarskich ( jeśli wystąpiła szkoda na osobie).

W przypadku zgłoszenia telefonicznego agent Concordii podpowie jakiej dokumentacji będziemy potrzebować i pomoże przejść przez cały proces zgłoszenia. Wszelkie potrzebne formularze, druki i spis potrzebnych dokumentów można znaleźć także na stronie internetowej towarzystwa.

Proces zgłaszania szkody jest w Concordii bardzo łatwy, a dzięki temu, że towarzystwo jest członkiem BLS, likwidacja szkód szybka i bezproblemowa. TU Concordia posiada również sieć warsztatów partnerskich, które oferują usługi najwyższej jakości.

W przypadku kolizji, kiedy obie strony doszły do porozumienia, co do okoliczności zdarzenia, uczestnicy kolizji mogą sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym za pomocą wspólnego formularza.

Należy pamiętać, że sporządzenie takiego dokumentu nie stanowi dowodu przyznania się do winy. Do tego celu służy oświadczenie sprawcy kolizji.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>