MetLife

Metlife zadebiutował na polskim rynku w 1990 roku. Na terenie naszego kraju oferuje ubezpieczenia na życie oraz produkty emerytalne wraz z funduszami inwestycyjnymi. Firma istnieje od ponad 150 lat i jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie.

W Polsce powstały trzy półki tego towarzystwa: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – MetLife TUnŻiR S.A., MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – MetLife PTE S.A. oraz MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – MetLife TFI S.A. Firma w 2019 roku wypłaciła 1 035,5 mln złotych odszkodowań i świadczeń brutto.

W ramach Metlife działa również Fundacja Metlife zajmująca się wspieraniem między innym przedsiębiorczości, wolontariatu pracowniczego oraz programów działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

O ubezpieczenie Metlife zapytaj naszego Agenta.