Ubezpieczenie na życie w MetLife

MetLife to towarzystwo ubezpieczeniowe obecne na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. To jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie z ponad 150-letnią tradycją. MetLife posiada szeroki zakres ubezpieczeń na życie, a także produktów emerytalnych wraz z funduszami inwestycyjnymi. W ramach Metlife działa również Fundacja MetLife zajmująca się wspieraniem przedsiębiorczości, wolontariatu pracowniczego i programów działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Ubezpieczenie na życie w MetLife – co gwarantuje?

Wybierając ubezpieczenie na życie w MetLife, troszczysz się o swoich bliskich. Dzięki niemu będziesz w stanie przygotować ich na najtrudniejsze chwile na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło:

 • zapewnienie im odpowiedniego standardu życia;
 • zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego lub innych poważnych zobowiązań;
 • zapewnienie ciągłości swojemu biznesowi.

Ubezpieczenie na życie MetLife:

 • jest korzystne cenowo – składka to już 50 złotych miesięcznie;
 • gwarantuje elastyczność – wysokość składki ubezpieczenia, a także czas trwania ochrony jest dostosowany do Twoich potrzeb;
 • gwarantuje korzystne zniżki – nawet do 15% w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie na życie w MetLife skierowane jest do osób pomiędzy 18. a 70. rokiem życia.
 • Ochrona obejmuje okres od 5 do 30 lat, w zależności od wybranego wariantu.

Aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i naszych bliskich, zakres ubezpieczenia na życie w MetLife możemy rozszerzyć o umowy dodatkowe, które, jeśli zajdzie taka potrzeba, zagwarantują nam jeszcze więcej komfortu w przypadku trudnych, życiowych sytuacji:

 • Pobyt w Szpitalu;
 • Wsparcie w Chorobie;
 • Diagnoza Nowotworu;
 • Konsultacja medyczna;
 • Ochrona bez Zmian;
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku;
 • Ochrona na Wszelki Wypadek;
 • Ochrona bez Barier;
 • Renta dla Bliskich;
 • Bezpieczne Dziecko Premium;
 • Ochrona Życia;
 • Podwojona Ochrona;
 • Dopasowana Ochrona Życia

Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczenia na życie w MetLife lub wariantów dodatkowych polisy, skontaktuj się z jednym z naszych agentów ubezpieczeniowych.