Polisa Życie

Polisa Życie Ubezpieczenia zajmuje się sprzedażą polis zarówno indywidualnych, jak i grupowych na życie. Opiera się ona na tradycjach Polisa Życie Vienna Insurance Group i obecnie posiada 16 biur handlowych na terenie całej Polski. Swoim klientom oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Głównym akcjonariuszem spółki jest Vienna Insurance Group, będący liderem w Europie Środkowo-Wschodniej.

O ubezpieczenia Polisa Życie Ubezpieczenia zapytaj naszego Agenta.