Zasady obsługi leadów
w ogólnopolskich
kampaniach TV