Ubezpieczenie firmy

Jesteś przedsiębiorcą, producentem lub usługodawcą i chcesz zabezpieczyć majątek swojej firmy? Powinieneś zapoznać się z produktami ubezpieczenia dla firm! Pomoże Ci w tym nasz Agent- nie zwlekaj i już teraz wyszukaj najbliższego Agenta Unilink!

Ubezpieczenie floty

Ubezpieczamy floty samochodowe, zadbamy o auta i inne pojazdy mechaniczne, które posiada i użytkuje Twoje przedsiębiorstwo. Kompleksowo przygotowana oferta pozwala uzyskać najlepsze warunki i zaoszczędzić na polisach OC, AC, NNW czy Assistance.

OC zawodowe

Oferujemy także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm i zawodów, w których są one obowiązkowe lub zalecane. Ubezpieczamy lekarzy prowadzących prywatne praktyki, fizjoterapeutów, adwokatów, architektów, ale także przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa w kontekście odpowiedzialności cywilnej przy wykonywanych przez siebie zleceniach.

OC przewoźnika

OCP przewoźnika jest rodzajem umowy, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy transportowej. Polisa tego rodzaju umożliwia przeniesienie odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę ubezpieczeniową przedsiębiorcy wykonującemu usługi transportowe w ruchu krajowym lub międzynarodowym.

Ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, jednak nie powinno się z niego rezygnować, ponieważ niesie ono ogromną liczbę korzyści.

OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości dedykowane jest dla osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, które posiadają umowę o zarządzanie z właścicielem nieruchomości.

Obowiązek posiadania aktualnej polisy OC zarządcy nieruchomości spoczywa na każdej osobie wykonującej ten zawód. Obowiązek ten wynika z zapisów zawartych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo to ubezpieczenie mienia w transporcie. Obejmuje ono ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

W zależności od potrzeb klienta do dyspozycji są warianty wykupienia polisy jednostkowej lub polisy obrotowej. Polisa jednostkowa zawierana jest na czas transportu konkretnego ładunku, zaś polisa obrotowa to polisa zawierana na 12 miesięcy i obejmuje każdy transport, który ma miejsce w okresie obowiązywanie tej polisy.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie stanowi gwarancję pokrycia kosztów sporów prawnych, w których uczestniczy ubezpieczony w związku dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.