Ubezpieczenie Cargo

Transport różnego rodzaju towarów zawsze obarczony jest pewnym ryzykiem. Czasami w wyniku wypadku na drodze lub podczas przeładunku towar może zostać uszkodzony lub skradziony. Aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju sytuacjami, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie cargo w transporcie, które umożliwia wypłatę odszkodowania w wyniku niespodziewanych zdarzeń. Poznaj wszystkie korzyści tej polisy.

Czym jest ubezpieczenie cargo w transporcie?

Ubezpieczenie cargo jest produktem skierowanym przede wszystkim dla firm, które korzystają z usług transportowych. Jego posiadanie umożliwia wypłatę odszkodowania w momencie, gdy doszło do uszkodzenia, ubytku lub całkowitej utraty towaru podczas transportu.

Ten rodzaj polisy obejmuje transport krajowy, jak i międzynarodowy. Przewożony ładunek jest chroniony w drodze lądowej, lotniczej, śródlądowej, morskiej, wodnej czy kolejowej, niezależnie od tego, czy dany ładunek przewozimy we własnym zakresie, czy korzystamy z usług profesjonalnego przewoźnika. Ponadto ubezpieczeniem mogą zostać objęte zarówno produkty gotowe do sprzedaży, jak i surówce oraz półprodukty.

Zakres ubezpieczenia cargo

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw wymaganiom swoich klientów, toteż oferują różne warianty polisy jednostkowej oraz obrotowej. Polisa jednostkowa swoim zakresem obejmuje transport jednego ładunku, natomiast polisę obrotową zawiera się na okres 12 miesięcy. Obejmuje każdy transport, który odbywa się w trakcie trwania tej polisy.

W zależności od tego, jak szeroki zakres ochrony proponuje dany ubezpieczyciel, polisa cargo może obejmować następujące zdarzenia:

  • wypadek środka transportu;
  • kradzież ładunku ze środkiem transportu;
  • kradzież ładunku z włamaniem;
  • rozbój;
  • uszkodzenia w trakcie załadunku i rozładunku;
  • zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, zalanie).

Oprócz tego istnieje możliwość rozszerzenia polisy o klauzule dotyczące aktów terroryzmu, strajków, zamieszek czy też przewozu materiałów niebezpiecznych. Przed zawarciem umowy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz zawartymi w dokumencie wyłączeniami odpowiedzialności.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie

Zobacz także: