Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

W ramach Grupy Unilink odpowiednio w zakresie działalności prowadzonej przez poszczególne podmioty, administratorem danych osobowych jest:

UNILINK S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink S.A. ul. K. I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Unilink Życie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink Życie Sp. z o.o. ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Insurance Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Insurance Service Sp. z o.o. ul. K. I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Voxen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Voxen Sp. z o.o. ul. K. I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Bonus Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Bonus Ubezpieczenia Sp. z o.o. ul. K. I. Gałczyńskiego 2a, 05-090 Raszyn.

Consultia Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Consultia Sp. z o.o. ul. K. I. Gałczyńskiego 2a, 05-090 Raszyn

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Szymon Safjan, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@unilink.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

Informacja Administratora Danych Osobowych dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej:

Informacja Administratora Danych Osobowych dla partnerów i OFWCA Grupy Unilink:

Informacja Administratora Danych Osobowych dla kontrahentów Grupy Unilink: