Ubezpieczenie firmy

Z pewnością każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że bez względu na charakter profesji trzeba liczyć się z ryzykiem, które mogłaby narazić działalność na straty. W związku z tym zdecydowanie warto ubezpieczyć swoją firmę, tak by zatroszczyć się o przyszłość i mieć pewność, że nasz kapitał czy też dobro naszych pracowników będzie odpowiednio zabezpieczone.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm

Ubezpieczenie OC firmy to zdecydowanie najpopularniejszy produkt, który wybierają właściciele firm. W ten sposób można zyskać ochronę na wypadek, gdyby w związku z prowadzeniem działalności została wyrządzona szkoda osobowa lub rzeczowa wobec osób trzecich.

Posiadanie polisy OC firmy gwarantuje wiele korzyści. Sam zakres ochrony zależy od tego, co proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe, przy czym warto zaznaczyć, że ubezpieczyciele chętnie negocjują warunki i dopasowują je do indywidualnych potrzeb klientów. Zazwyczaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przedsiębiorcę w razie:

  • wypadku pracownika przy pracy z winy pracodawcy;
  • szkody wynikającej z zanieczyszczenia środowiska;
  • kosztów związanych z wycofaniem bądź naprawieniem uszkodzonego produktu;
  • szkody wyrządzonej nieumyślnie – nawet takiej, która powstała na skutek niedbalstwa.

Cena ubezpieczenia firmowego

Na ostateczny koszt polisy dla firmy wpływa wiele czynników, w tym charakter działalności, branża czy też prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Przy kalkulacji składki w ubezpieczenia OC firmy brane są pod uwagę obroty firmy.

By znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia firmowego, zgłoś się do agenta Unilink S.A.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie