Co zabezpiecza ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności wysyłają lub sprowadzają rozmaite towary. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat tego rodzaju ubezpieczenia.

Z tego tekstu dowiesz się:

 1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia cargo?
 2. Co można ubezpieczyć w ramach polisy cargo, a czego nie obejmuje?
 3. Jakie rozróżniamy typy ubezpieczenia cargo?
 4. Kto powinien wykupić ubezpieczenie cargo?
 5. Czym się różni ubezpieczenie cargo od OC przewoźnika?
 6. Czy opłaca się wykupić polisę cargo?

Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę towarów w czasie przewozu. Polisę tego rodzaju obejmuje przewóz mienia niezależnie od rodzaju transportu oraz jego zasięgu – przewóz zarówno krajowy, jak i zagraniczny. Zobacz na czym polega ubezpieczenie cargo i jak wybrać najlepszy wariant dla siebie.

Czego dotyczy ubezpieczenie cargo?

Cargo dotyczy transportu towarów niezależnie od jego formy – przewóz drogowy, kolejowy, morski, lotniczy lub kombinowany. W przypadku przewozu krajowego tego rodzaju ubezpieczenie znajduje się po stronie właściciela mienia. Z kolei w transporcie zagranicznym jest z reguły ustalane pomiędzy kontrahentami.

Ubezpieczenie cargo obejmuje ochronę towaru zarówno wtedy, gdy przewozimy go samodzielnie, jak i wtedy gdy korzystamy z usług transportowych świadczonych przez firmę zewnętrzną.

Cargo obejmuje ochroną okres transportu oraz wszystkie czynności, które są z nim związane, takie jak załadunek, przeładunek i chwilowe magazynowanie w trakcie transportu. Czas przewozu zależy od podmiotu, który go dokonuje:

 • w przypadku przewozu towaru przez zewnętrzną firmę, okres transportu liczony jest od momentu przyjęcia mienia do przewozu, do czasu dostarczenia go do odbiorcy;
 • w przypadku samodzielnego przewozu mienia czas przewozu zaczyna się w momencie załadowania towaru, a kończy w chwili wyładunku w punkcie docelowym.

Co obejmuje ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo obejmuje różnego rodzaju zagrożenia związane z utratą lub zniszczeniem towaru w transporcie. Jego zakres zależy od oferty ubezpieczyciela. Cargo zazwyczaj zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, rozbój, uszkodzenie towaru lub wypadek z udziałem środka transportowego.

W przypadku ubezpieczenia cargo nie ma znaczenia rodzaj ubezpieczonego towaru – mogą to być surowce, półprodukty lub gotowe wyroby. Polisa tego rodzaju nie zapewnia jednak ochrony dzieł sztuki, dokumentów czy żywych zwierząt. Warto wiedzieć, że wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i zależą od danego ubezpieczyciela.

Jak już wspomnieliśmy zakres ubezpieczenia cargo zależy od oferty ubezpieczyciela. Zazwyczaj polisa tego rodzaju występuje w trzech wariantach:

 • podstawowym – ochroną objęte są szkody powstałe w skutek zdarzeń losowych, takich jak zalanie, dewastacja lub kradzież mienia, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, grad, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wypadek lub kradzież środka transportu;
 • rozszerzonym – obejmuje on zakres podstawowy oraz dodatkowo szkody powstałe wskutek kradzieży ładunku wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.
 • pełnym – ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek wszystkich zagrożeń, poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności.

Rodzaje ubezpieczenia cargo

W ofercie firm ubezpieczeniowych możemy spotkać trzy rodzaje polis cargo:

 • ubezpieczenie jednostkowe – dotyczy transportu konkretnego towaru. Wybierane jest ono zazwyczaj w przypadku małej rocznej ilości przewozów.
 • polisa otwartego pokrycia – w tym przypadku zakres oraz koszt ubezpieczenia są określone z góry na najbliższy rok, ale ochroną zostanie objęty tylko ten towar, który został zgłoszony przez ubezpieczającego, przed rozpoczęciem transportu. Ubezpieczenie tego rodzaju rozliczane jest zazwyczaj kwartalnie lub po zakończeniu okresu ochrony. Firma ubezpieczeniowa sumuje wartość zgłoszonych towarów i w oparciu o ustaloną w polisie stawkę nalicza należną składkę.
 • polisa obrotowa – podobnie jak w przypadku polisy otwartego pokrycia, w tym wariancie zakres oraz koszt ochrony ustalony jest z góry na najbliższy rok. W tym przypadku jednak ubezpieczenie obejmuje każdy transport towaru, który miał miejsce w tracie obowiązywania umowy. W związku z czym nie trzeba zgłaszać każdego przewozu indywidualnie. Polisę tą warto wybrać gdy mamy dużą ilość przewozów i chcemy, aby każdy z nich był objęty ochroną. Rozliczanie tego typu ubezpieczenia wygląda dość podobnie, jak polisy otwartego pokrycia, z tym że w tym wypadku należy dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wysokości obrotu.

Kto powinien skorzystać z ubezpieczenia cargo?

Polisa cargo przeznaczona jest szczególnie dla przedsiębiorców – producentów i handlowców, którzy w związku z charakterem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej narażeni są na szkody powstałe podczas przewozu towaru. Ponadto ubezpieczenie tego rodzaju zalecane jest także właścicielom firm transportowych, jako ubezpieczenie OC przewoźnika.

Cargo od OC przewoźnika – czym się różnią?

Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę przewoźnika, nie mienia. Natomiast polisa cargo chroni towar. Dodatkowo ubezpieczenie OC obejmuje tylko mienie transportowane przez firmy transportowe. Nie podlegają mu towary transportowane samodzielnie przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie cargo – czy warto kupić?

Ubezpieczenie cargo bez wątpienia stanowi zabezpieczenie dla producentów i firm sprzedających danym towar jest, które pozwala na zwrot określonej sumy gwarancji właśnie w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Cargo zapewnia ochronę do pełnej wartości sumy ubezpieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźnika. Firmy transportowe zazwyczaj nie odpowiadają za szkody powstałe w trakcie transportu lub ograniczają odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki.

Ile kosztuje ubezpieczenie cargo?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od zakresu ubezpieczenia cargo (podstawowy, rozszerzony lub pełny). Z kolei zakres ten powinien być dobrany w zależności od rodzaju przewożonego towaru i grożących mu ryzyk.

Wysokość składki zależy także od rodzaju polisy. Zazwyczaj najdroższe są polisy jednostkowe. Jeśli zatem realizujemy dużą ilość transportów, wówczas warto zdecydować się na ubezpieczenie otwartego pokrycia lub polisę obrotowej – jeśli chcemy, by każdy ładunek był objęty ubezpieczeniem. Polisa obrotowa dodatkowo pozwoli nam zaoszczędzić na zasobach związanych ze zgłaszaniem transportów do ubezpieczyciela.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie
Skontaktuj się z nami