Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem właścicieli pojazdów mechanicznych. OC musi posiadać każdy zarejestrowany pojazd - nawet jeśli czasowo nie znajduje się on w eksploatacji.

OC chroni właściciela przed finansowymi skutkami wyrządzonej szkody. Zakres takiej polisy jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko szkody materialne związane z uszkodzeniem innego pojazdu czy innych składników cudzego majątku, ale także szkody osobowe, niematerialne i inne.

Zakres OC określa ustawa. Jest on więc identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel odpowiada aż do wysokości:

  • 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego oraz 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe przy szkodach osobowych
  • w przypadku szkód w mieniu aż do wysokości 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia

Pamiętaj! Brak ubezpieczenia OC lub przerwa w okresach ubezpieczeniowych to ryzyko otrzymania kary za brak OC!

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie