Ubezpieczenie OC

Niezależnie od tego, jak duże doświadczenie za kierownicą posiadasz, nieprzewidziana sytuacja może przydarzyć się także Tobie. Czasami sekunda nieuwagi lub rozkojarzenia wystarczy, aby doszło do stłuczki bądź poważniejszego zdarzenia drogowego. Na szczęście w takiej sytuacji chroni Cię polisa OC – jej posiadanie zapewnia wypłatę środków przez towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie, gdy to Ty jesteś sprawcą wypadku.

Ubezpieczenie OC – wymagania prawne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skrócie nazywane OC, to prawny obowiązek każdego właściciela pojazdu mechanicznego (w tym np. ciągnika czy motocykla). Jest regulowane przez ustawę z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli. Co równie istotne, aktualne OC musi posiadać także pojazd, który przez dłuższy czas nie jest eksploatowany.

Nawet 1 dzień bez ważnego OC oznacza kary finansowe, które na posiadacza pojazdu nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ze względu na to, że OC określa ustawa, jego zakres i wysokość sum gwarancyjnych niezależnie od wybranego przez klienta towarzystwa ubezpieczeniowego pozostaje taki sam:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, za którego skutki można otrzymać odszkodowanie niezależnie od liczby poszkodowanych.

Zakres ubezpieczenia OC

Świadomość sytuacji, w których można liczyć na ubezpieczenie OC, jest niezwykle ważna. Jeśli w trakcie jazdy samochodem wyrządziłeś szkodę osobom trzecim, wraz z aktualnym OC możesz mieć pewność, że szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Dzięki temu nie będziesz musiał ponosić często bardzo wysokich kosztów odszkodowania (naprawy samochodu czy zwrotu kosztów leczenia) z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie OC pokrywa koszty w wyniku śmierci poszkodowanego, uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, a także uszkodzenia i utraty mienia. Obejmuje również zwrot kosztów pogrzebu, leczenia, odszkodowanie za utracone dochody, zadośćuczynienie za wyrządzone szkody psychiczne, jak i fizyczne, a także rentę, jeśli zdarzenie drogowe spowodowało niezdolność do pracy.

Ponadto ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko zdarzenia drogowe jak wypadki i kolizje, ale i następujące sytuacje:

  • wsiadanie i wysiadanie z samochodu,
  • załadunek i rozładunek pojazdu,
  • zatrzymanie lub postój auta.

Oznacza to, że jeśli w jednej z wyżej wymienionych sytuacji doszło do szkody, osoba poszkodowana może liczyć na rekompensatę. Ubezpieczenie OC swoim zakresem obejmuje także sytuacje często mające miejsce zatłoczonych na parkingach, np. uszkodzenie karoserii drugiego pojazdu podczas wysiadania.

Oblicz cenę OC/AC

Zobacz także: