Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

OCP przewoźnika jest rodzajem umowy, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy transportowej. Polisa tego rodzaju umożliwia przeniesienie odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę ubezpieczeniową przedsiębiorcy wykonującemu usługi transportowe w ruchu krajowym lub międzynarodowym.

Ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, jednak nie powinno się z niego rezygnować, ponieważ niesie ono ogromną liczbę korzyści.

Cel ubezpieczenia i korzyści

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika pokrywa przede wszystkim roszczenia kontrahentów związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu. To drugie może wynikać z kradzieży, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia powierzonego towaru, a także ze znacznego opóźnienia czasu jego dostarczenia do miejsca docelowego.

Jakie są koszty?

Określenie kosztów wykupienia ubezpieczenia przewoźnika OCP jest uzależnione od wielu czynników. Oznacza to, że każdorazowo koszty te są ustalane indywidualnie. Głównymi czynnikami wpływającymi na koszty zakupu ubezpieczenia wchodzącymi w kształt ostatecznej kwoty za ochronę są:

  • wysokość sumy gwarancyjnej
  • wysokość rocznych obrotów firmy
  • i rodzaj przewożonych towarów

Co warto wiedzieć przed zawarciem polisy?

Przed ostatecznym zawarciem polisy, koniecznie trzeba sprawdzić listę wyłączeń z podstawowego zakresu ubezpieczenia. Chodzi o przypadki, w których zakład ubezpieczeniowy nie deklaruje możliwości wypłacenia odszkodowania. Sytuacje tego typu zazwyczaj dotyczą kwestii takich jak:

  • jazda niesprawnym pojazdem
  • przekazanie transportowanego towaru nieupoważnionej do tego osobie
  • nieprawidłowego załadowania lub rozmieszczenia towaru
  • prowadzenia samochodu przez osobę nietrzeźwą lub bez uprawnień
  • odnalezienia wad ukrytych transportowanych towarów
  • skonfiskowania lub przepadnięcia załadunku
  • wypadków losowych, do których doszło podczas postoju na niestrzeżonych parkingach

Zanim wybierzesz ubezpieczenie, dobrze jest skrupulatnie sprawdzić jego zakres. Pomoże Ci w tym nasz Agent- nie zwlekaj i już teraz wyszukaj najbliższego Agenta Unilink!

Zapraszamy!

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie