OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości to jedno z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia wypłatę odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w wyniku wykonywania czynności zawodowych przez ich zarządcę. Sprawdź, co należy wiedzieć na temat tego ubezpieczenia i czy jest ono obowiązkowe.

OC zarządcy nieruchomości – definicja

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem dla przedsiębiorców. Mianem zarządcy nieruchomości określa się podmiot, który zajmuje się zarządzaniem nieruchomością wspólną. Zarządcą może być osoba fizyczna lub zarząd własny wspólnoty, jeśli zarządca nie został wybrany. Zadaniem zarządcy jest zapewnienie odpowiedniej eksploatacji obiektu i zadbanie o jego dobry stan techniczny, jak i estetyczny.

OC zarządcy nieruchomości zaliczane jest do ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. Obowiązek posiadania tej polisy spoczywa na każdej osobie, która wykonuje ten zawód.

OC zarządcy nieruchomości – zakres ochrony i korzyści

Głównym i nadrzędnym zadaniem tej polisy jest zapewnienie właściwej ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, która związana jest z wykonywaniem pracy zarządcy nieruchomości, a także szkód, które jego działaniem lub zaniechaniem w okresie trwania ubezpieczenia zostały wyrządzone osobom trzecim.

Posiadanie takiej polisy zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz właściwie zabezpieczenie finansowe w momencie, jeśli dojdzie do wyrządzenia szkody. Minimalna suma gwarancyjna OC zarządcy nieruchomości wynosi 50 000 zł w przypadku jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Do zalet posiadania tego rodzaju polisy można również zaliczyć przede wszystkim spełnienie obowiązku ustawowego, większe zaufanie i wiarygodność w oczach swoich klientów, zdecydowanie mniejsze ryzyko w przypadku prowadzenia działalności zawodowej oraz odpowiednie zabezpieczenie na wypadek powstałej szkody.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym ubezpieczeniem, skontaktuj się z jednym z oddziałów Unilink. Nasi agenci pomogą Ci w wyborze oferty, która będzie najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie

Zobacz także: