Igor Rusinowski z prestiżowym wyróżnieniem „Wizjoner Finansów”

Igor Rusinowski, prezes Grupy Unilink, otrzymał prestiżową nagrodę „Wizjoner Finansów” w konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń na Banking & Insurance Forum!

Nagroda przyznawana jest osobom wyróżniającym się autorytetem w świecie finansowym, działaniami społecznymi, pasją i zaangażowaniem, efektywnym zarządzaniem, cechami interpersonalnymi, charyzmą w 2022 roku.

Uzasadnienie wyróżnienia: za zbudowanie największego dystrybutora ubezpieczeń w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającego na 6 rynkach Regionu we wszystkich kanałach sprzedaży i osiągnięcie ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych.

"Jest to nagroda indywidualna, jednakże osobiście postrzegam ją jako wynik pracy zespołowej przez ostatnie lata, tym samym dedykuję tę nagrodę wszystkim pracownikom i partnerom Grupy Unilink.Dziękujemy za przyznane wyróżnienie i okazane zaufanie, jest ono dla nas inspiracją do dalszego wzmożonego wysiłku! Wyróżnienie cieszy, tym bardziej że w gronie tak znakomitych laureatów z branży ubezpieczeniowej jak ERGO Hestia, PZU, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group czy KUKE, byłem jedynym przedstawicielem rynku dystrybucji ubezpieczeń"- komentuje Igor Rusinowski, Prezes Grupy Unilink.

Igor Rusinowski wizjoner finansów statuetka.jpg

źródło: MMC Polska