Ubezpieczamy bezpiecznie - stacjonarnie oraz zdalnie

Trwająca w Polsce od marca 2020 pandemia wywarła i nadal wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i całej gospodarki. Wiele punktów usługowych zostało w ostatnim czasie częściowo lub całkowicie zamkniętych z uwagi na wprowadzone obostrzenia. W pozostałych miejscach wprowadzono limity osób oraz reżim sanitarny. Placówki Unilink działają nieprzerwanie od początku trwania pandemii, a nasi Agenci stosują się do wyznaczonych zasad bezpieczeństwa, używając maseczek, dezynfekując powierzchnie wspólne oraz ograniczając do minimum liczbę osób przebywających w jednym momencie w placówce.

Ubezpieczenia w obliczu pandemii nabierają jeszcze większego znaczenia, dlatego pamiętajmy o terminach kończących się polis komunikacyjnych, bo zapewnienie ciągłości polisy OC pojazdów mechanicznych jest naszym prawnym obowiązkiem. Jeżeli chcemy zminimalizować ryzyko kontaktu z osobą zakażoną wirusem, polecamy skontaktować się z jednym z naszych Agentów zdalnie (telefonicznie lub on-line). Zawarta w ten sposób polisa ma taką samą moc prawną, co ubezpieczenie zawarte w placówce i zajmuje tyle samo czasu.

W dobie pandemii powinniśmy jeszcze większą uwagę poświęcić działaniom, które zabezpieczą naszą sytuację finansową w razie niepowodzenia w życiu zawodowym, w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, które mogą przyczynić się do naszej niezdolności do pracy. Zadbajmy o ochronę naszego zdrowia i życia oraz przyszłość naszych bliskich .

Pamiętajmy jednak, że pandemia może być także okazją dla oszustów, którzy mogą wykorzystać naszą niewiedzę i nas okraść. Dlatego każdą ofertę ubezpieczenia nadesłaną kanałem mailowym lub telefonicznym, warto skonsultować z Agentem Unilink. Należy też pamiętać o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości oraz wykluczyć niedopowiedzenia. Bądźmy ostrożni i dbajmy o siebie w tych trudnych czasach.

Skontaktuj się z naszym Agentem i uzyskaj najkorzystniejsze ubezpieczenie na rynku

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie