UNILINK firmą miesiąca

FIRMA MIESIĄCA...

...za zdobycie pozycji lidera segmentu multiagencyjnego (dzięki przejęciu Insurance Service) i pozyskanie środków pozwalających na umocnienie obecnego „stanu posiadania” (dzięki inwestycji funduszu Darby umożliwiającej rozwój organizacji i kolejne akwizycje).

Autor: Artur Makowiecki
Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa