Unilink kontynuuje ekspansję międzynarodową i inwestuje w Rumunii

Źródło: freepik.com

Grupa Unilink dokonała akwizycji firmy Safety Broker de Asigurare, największego dystrybutora ubezpieczeń w Rumunii, prowadzącego również działalność w Mołdawii, z przypisem składki około 800 mln złotych i dysponującego niespełna 8% udziałem w rynku ubezpieczeń. Tym samym, po inwestycji w Bułgarii (I&G Insurance Brokers na początku 2021 r.), Grupa Unilink jest obecna już w 4 krajach Regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Trwają prace nad inwestycjami na obecnych i kolejnych rynkach Regionu.

Safety Broker to niekwestionowany lider rumuńskiego i mołdawskiego rynku ubezpieczeń. Firma powstała w 2005 r. i prowadzi dystrybucję poprzez placówki własne, wyłączne placówki franczyzowe oraz internet. Firma planuje zamknąć rok 2021 przypisem wielkości około 800 mln złotych, a plan na 2022 zakłada istotne przekroczenie 1 mld złotych przypisu. Po transakcji Safety Broker dalej będzie prowadzona przez obecny Zarząd, na czele którego stoi założyciel – Viorel Vasile. Jednocześnie obecni udziałowcy Spółki – Viorel Vasile i Robert Nita pozostaną mniejszościowymi udziałowcami firmy.

Unilink konsekwentnie realizuje plan, którego celem jest zbudowanie największej platformy sprzedaży ubezpieczeń w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 2021 łącznie na wszystkich swoich 4 rynkach, Grupa Unilink zamknie przypisem bliskim 3 mld złotych, co da jej pozycję nr 1 w ubezpieczeniach detalicznych w Regionie. Dodatkowo, dla Unilink niezwykle istotny jest również transfer know-how pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz rozwijanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców w Europie.

Inwestycja na rumuńskim rynku ubezpieczeniowym związana jest z jego wysokim potencjałem rozwoju oraz dominacją stacjonarnych kanałów dystrybucji.

small_res_Igor Rusinowski_Unilink

Igor Rusinowski - Prezes Zarządu Unilink S.A.

„Rynek ubezpieczeń w Rumunii jest zarówno podobny jak i odmienny niż polski. Podobny pod względem natury zachowań zakupowych klientów oraz istotnie niższą penetracją ubezpieczeń w stosunku do Europy Zachodniej. Odmienny z uwagi na brak modelu multiagencji (występują jedynie brokerzy) oraz konieczność wyboru modelu pracy przez doradców ubezpieczeniowych pomiędzy wyłączną współpracą z Towarzystwem Ubezpieczeń lub wyłączną pracą, współpracą z brokerem” – komentuje Igor Rusinowski, Prezes Zarządu Unilink S.A.

„Widzimy olbrzymi potencjał związany z wymianą know-how i doświadczeń w ramach Grupy Unilink, w szczególności w obszarach IT, modeli dystrybucji w tym biznesu korporacyjnego i affinity, współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeń, marketingu. Razem ze spółkami z Grupy działającymi w Polsce i Bułgarii, zbudujemy najsilniejszego gracza w naszej części Europy, oferującego najlepszy serwis klientom i Partnerom, a Towarzystwom Ubezpieczeń najbardziej profesjonalną współpracę” – dodaje Viorel Vasile – założyciel, udziałowiec i Prezes Zarządu Safety Broker.

Unilink inwestuje także na rodzimym rynku. Na koniec tego roku w Polsce będzie funkcjonowało około 1.000 placówek ubezpieczeniowych pod marką Unilink, które w przyszłym roku będą mocno wspierane ogólnopolską kampanią reklamową. Dodatkowo już od września br. Unilink wspiera ogólnopolską rozpoznawalność swoich Agentów pozycjonując markę przy okazji rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki.

Grupa nieustannie inwestuje również w systemy IT, procesy i zespół, udoskonalając model współpracy dla Agentów Ubezpieczeniowych.

Transakcja wymaga akceptacji ze strony rumuńskiego odpowiednika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rumuńskiego odpowiednika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.