Unilink otrzymał zgodę na transakcję w Bułgarii

Z końcem stycznia br. bułgarski odpowiednik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów formalnie wydał zgodę dla Unilink na przejęcie I&G Insurance Brokers, wiodącego brokera ubezpieczeniowego na rynku bułgarskim. Tym samym pierwsza zagraniczna akwizycja Unilink stała się faktem.

Akwizycja I&G Insurance Brokers to pierwszy krok Unilink w realizacji międzynarodowej strategii, której celem jest budowa wiodącego dystrybutora ubezpieczeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

I&G Insurance Brokers jest niekwestionowanym liderem na bułgarskim rynku ubezpieczeniowym. Założona w 1994 r. firma, generuje obecnie blisko 300 mln złotych przypisu rocznie, sprzedając ponad 300 tys. polis ubezpieczeniowych. I&G Insurance Brokers posiada także ponad 230 placówek i zatrudnia ponad 500 doradców ubezpieczeniowych.

W zarządzie I&G Insurance Brokers pozostaje jej założyciel, Nikolay Zdravkov, który jest udziałowcem mniejszościowym i będzie pełnił rolę prezesa a także dyrektora generalnego w nowym zarządzie spółki.

W przyszłości spółka będzie zarządzana dwupoziomowym systemem zarządzania - radą nadzorczą i zarządem.