Unilink rozpoczyna ekspansję zagraniczną

Zaledwie po 10 latach od rozpoczęcia działalności, Unilink jako pierwsza polska multiagencja inwestuje za granicą. Ekspansja rozpoczyna się od Bałkanów. Pierwszym krajem, w którym zainwestuje Unilink jest Bułgaria, gdzie Unilink dokonał akwizycji firmy I&G Insurance Brokers, wiodącego dystrybutora ubezpieczeń z przypisem składki około 300 mln złotych, dysponującego niespełna 10% udziałem w rynku ubezpieczeń i siecią około 300 placówek. Założyciel i Prezes firmy Nikolay Zdravkov pozostanie Prezesem i mniejszościowym akcjonariuszem firmy. Trwają prace nad inwestycjami na kolejnych rynkach zagranicznych z szeroko rozumianego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zdiagnozowanych jako atrakcyjne do ekspansji.

Unilink dzisiaj to niekwestionowany Lider Ubezpieczeń. Jest największą multiagencją w Polsce pod względem generowanego przypisu, liczby współpracujących Agentów a także sieci placówek funkcjonujących pod jedną marką. Osiągnięcie tak znakomitych wyników zajęło Unilink tylko 10 lat- to jednocześnie najmłodsza ogólnopolska multiagencja na rynku.

Dynamiczny rozwój Unilink był możliwy dzięki od lat zdobywanego zaufania Agentów, znakomitej ofercie współpracy i wsparcia, a także dzięki umiejętnie prowadzonym procesom akwizycji, wykorzystującym efekt synergii i najlepsze know how od akwirowanych multiagencji. Do tej pory, Unilink dokonał około 40 akwizycji różnej wielkości, a najbardziej znane przejęcia dotyczyły firm (w kolejności alfabetycznej): Bonus, Consultia, Damo, Insurance Service, Voxen.

Multiagencja widzi również duży potencjał w rozwoju za granicą, gdzie będzie mogła zaadoptować zbudowane know how. Aspiracją Unilink jest zbudowanie największej firmy dystrybucji ubezpieczeń detalicznych w szeroko rozumianym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, dla Unilink niezwykle istotny jest również „eksport” polskiego know-how za granicą i budowanie pozytywnego obrazu polskich przedsiębiorców w Europie.

Inwestycja na bułgarskim rynku ubezpieczeniowym związana jest z jego strukturą oraz potencjałem rozwoju, a także z istotnie niższą niż europejska, penetracją ubezpieczeń. I&G Insurance Brokers posiada niespełna 10% udział w rynku, dla porównania udział największego ubezpieczyciela to 11%. I&G Brokers będzie dla Grupy Unilink platformą do dalszego wzrostu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

„Rynek bułgarski jest zupełnie inny niż polski. Na rynku są obecni tylko ubezpieczyciele i multiagencje (formalnie nazywani tam brokerami), a Agenci mają do wyboru wyłączną współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń lub z multiagencją. Z tej perspektywy rynek bułgarski jest dużo bardziej przejrzysty i przewidywalny, a bułgarski regulator od szeregu lat nadzoruje zarówno ubezpieczycieli jak i dystrybutorów. Z kolei polski rynek jest zdecydowanie bardziej rozwinięty w zakresie technik sprzedaży, zarządzania siecią sprzedaży i marketingu. Jest również lepiej zinformatyzowany, a nasze doświadczenie daje nam istotną przewagę technologiczną i organizacyjną”- mówi Igor Rusinowski, Prezes Zarządu Unilink S.A.

Unilink inwestuje także na rodzimym rynku. W lipcu br. multiagencja rozpoczęła ogólnopolską kampanię marketingową, w której promowany był wizerunek Agenta jako najlepszego doradcy w procesie wyboru i zakupu ubezpieczenia.

„Pokazujemy to, co w Unilink jest najlepsze – współpracujących z nami Agentów i to do ich placówek kierujemy klientów. W Polsce ubezpieczenia to cały czas biznes relacyjny, w którym polisy sprzedają ludzie. A ponieważ relacje są dla nas bardzo ważne, stąd też z naszymi Agentami jesteśmy blisko, profesjonalnie i na lata.”- dodaje Igor Rusinowski.

Transakcja wymaga akceptacji ze strony bułgarskiego odpowiednika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.