Amortyzacja części

Amortyzacja części to nic innego, jak zmniejszenie odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia ze względu na zużycie części w samochodzie. Istotne jest tutaj pojęcie „współczynnika amortyzacji”, czyli wartości, która określa, jak duże będzie potrącenie z ubezpieczenia. Jest to bezpośrednio związane z wiekiem samochodu, czyli im starszy jest ubezpieczony pojazd, tym niższe odszkodowanie otrzymamy w sytuacji, kiedy nastąpiła awaria. Można tego uniknąć jedynie poprzez wykupienie amortyzacji części, co pociąga za sobą wyższe składki za AC.