Analiza Potrzeb Klienta - APK

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej każdy dystrybutor ubezpieczeń ma obowiązek według przepisów prawa przeprowadzić analizę potrzeb klienta, aby pomóc dostosować ofertę ubezpieczeniową do oczekiwań i wymagań osoby zainteresowanej wykupieniem polisy.

Dystrybutorem ubezpieczeń jest zakład ubezpieczeń oferujący bezpośrednio ubezpieczenia, agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające (sprzedający ubezpieczenia do innych produktów takich jak wycieczki, pojazdy, telefony) oraz broker ubezpieczeniowy. Każdy z wymienionych mając specjalistyczną wiedzę i odpowiednie doświadczenie, przeprowadza z klientem rozmowę i zadaje pytania dopasowane do rodzaju ubezpieczenia i złożoności produktu. Po analizie potrzeb kolejnym obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń jest przedstawienie klientowi w zrozumiałej formie obiektywnych informacji o wybranym produkcie ubezpieczeniowym, aby ubezpieczający podjął w pełni świadomą decyzję.

Obowiązki dotyczące analizy potrzeb klienta zawarte są w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Według art. 4 ustawy obowiązkiem osoby uprawnionej do przeprowadzenia APK jest doradzanie, porównywanie ofert a także wykonywanie innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia.