Asekurator

To podmiot, który podejmuje się zobowiązania ubezpieczeniowego wobec osób ubezpieczających się, a jego inną nazwą jest towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń a także ubezpieczyciel. Przedsiębiorstwo to działa tylko za zezwoleniem na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie ubezpieczeń majątkowych (np. pojazdu, nieruchomości), osobowych (życia i zdrowia) czy reasekuracji (ubezpieczenie ubezpieczycieli). Asekurator działający na terytorium Polski może prowadzić swoją działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i spółki europejskiej. Każdy ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).