Bonus Malus (BM)

Dość tajemnicze i enigmatyczne pojęcie bonus-malus to nic innego, jak system nagród i kar stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. To poniekąd lista benefitów, ale także konsekwencji, jakie mogą wyniknąć w ramach korzystania z polisy komunikacyjnej. Dzięki bonus-malus, jeśli w ciągu kilku lat jazdy nie spowodowaliśmy żadnych szkód, możemy liczyć na zniżki składek przeznaczonych na ubezpieczenie. Jeśli jednak staliśmy się sprawcami kolizji, towarzystwo może na nas nałożyć karę w postaci zwyżki ubezpieczenia.