Cesja ubezpieczenia

Cesja praw z umowy ubezpieczenia zakłada, że ubezpieczyciel, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wypłacić świadczenia w postaci odszkodowania na rzecz osoby trzeciej. Zazwyczaj jest to przekazywane bankowi lub firmie leasingowej. Cesję umieszcza się albo w formie załącznika do umowy, albo jako adnotację na polisie ubezpieczeniowej. Żeby cesja rzeczywiście mogła obowiązywać, powinniśmy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w chwili zawierania umowy bądź jej trwania. Wymagane jest przygotowanie wniosku.