Doubezpieczenie

To rodzaj umowy uzupełniającej zawieranej w razie zwiększenia się wartości mienia (np. nieruchomości, pojazdu) w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Stosowana jest także w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy wypłacono odszkodowanie, które pomniejszyło sumę ubezpieczenia przewidzianego w polisie. Jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie została zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia, to zostaje ona pomniejszona o wartość wypłaconego odszkodowania z każdą wypłatą odszkodowania. Dlatego też w związku z jej pomniejszeniem pojawia się obowiązek doubezpieczenia, np. samochodu po szkodzie.