Franszyza integralna

Franszyza integralna to nic innego jak kwota, do której ubezpieczyciel nie zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę. Przykładowo jeśli wartość spowodowanej szkody wynosi 200 zł, z kolei franszyza integralna obejmuje sumę do 250 zł, to towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Dopiero w momencie, kiedy szkoda jest wyceniona na więcej, ubezpieczyciel ma obowiązek, by przekazać całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna to częste zjawisko w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.