Kradzież pojazdu

Za kradzież naszego samochodu przysługuje nam odszkodowanie wypłacane z tytułu autocasco. Jak najszybciej po zdarzeniu należy złożyć zawiadomienie na policji oraz zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ubezpieczyciel może wskazać określony termin, do którego należy zgłosić kradzież. Po jego przekroczeniu istnieje możliwość, że towarzystwo odmówi udzielenia rekompensaty. Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy zostanie wykazane, że właściciel pojazdu dopuścił się niedbalstwa, które w bezpośredni sposób mogło doprowadzić do kradzieży.