Odszkodowanie

O odszkodowaniu mówimy wówczas, kiedy dochodzi do zdarzenia, w wyniku którego osoba objęta wybranym ubezpieczeniem poniosła stratę materialną, zdrowotną itd. W związku z tym odszkodowanie to nic innego, jak świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w sytuacji, gdy stwierdzono szkodę. Wysokość otrzymywanej kwoty jest ustalana indywidualnie, zależnie od rodzaju polisy, okoliczności zdarzenia, wartości danej szkody itd. Dlatego w każdym przypadku konieczne jest dokładne zbadanie sytuacji.