Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Przed podpisaniem umowy z jakimkolwiek towarzystwem ubezpieczeniowym konieczne jest omówienie wszystkich warunków, tak by obie strony znały swoje prawa oraz obowiązki. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w skrócie OWU, to zbiór przepisów prawnych zawartych właśnie w umowie. Ich treść musi być zgodna zarówno z kodeksem cywilnym, jak i obowiązującą ustawą ubezpieczeniową. Jeśli przykładowo do zdarzenia drogowego dojdzie w wyniku naruszenia zasad ze strony ubezpieczonego, może on stracić prawo do odszkodowania.