Polisa

Pojęcie „polisy” często pojawia się jako synonim ubezpieczenia. Z punktu widzenia prawnego jest to jednak przede wszystkim dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące umowy podpisanej między ubezpieczycielem a klientem towarzystwa. Istnieją różne rodzaje polis: indywidualne, zbiorowe, grupowe oraz generalne. Treść polisy zawiera wszystko, co potrzebne do uzyskania ubezpieczenia, w tym jego zakres i rodzaj, okres trwania, dane osoby, która będzie ubezpieczona czy też wysokość obowiązkowej składki.