Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK)

PBUK to Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, czyli organizacja zrzeszająca towarzystwa ubezpieczeniowe na terenie Polski. Dotyczy to tych zakładów, które udzielają ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej właścicielom pojazdów mechanicznych – czyli po prostu OC komunikacyjnych. Każde towarzystwo oferujące taki produkt musi być zrzeszone. PBUK przede wszystkim zajmuje się dokumentami ubezpieczeniowymi ważnymi w innych państwach objętych Zieloną Kartą, a także organizuje i czuwa nad przebiegiem likwidacji szkód wyrządzonych na terenie Polski przez osoby, które są ubezpieczone w innym kraju.