Przejęcie wraku samochodu

W chwili wypadku drogowego, w którym uszkodzony zostaje pojazd należący do ubezpieczonego, istnieją właściwie dwie możliwości. Pierwsza to oczywiście naprawa, której koszt – w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – pokrywa właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe. Druga dzieje się w przypadku szkody całkowitej, kiedy samochód zostaje uznany za wrak. Właściciel ma wówczas prawo poprosić ubezpieczyciela o pomoc w pozbyciu się pojazdu. Nie musi tego robić, jednak taka szansa może znacząco ułatwić przebieg całej sprawy.