Rozliczenie szkody komunikacyjnej

W momencie, kiedy dochodzi do kolizji na drodze lub innego wypadku, zawiadomione musi zostać towarzystwo ubezpieczeniowe. Po ustaleniu okoliczności zdarzenia można przejść do rozliczenia szkody komunikacyjnej, czyli wyceny strat oraz ustalenia i wypłacenia odszkodowania. Odbywa się to albo metodą serwisową, polegającą na oddaniu uszkodzonego pojazdu do warsztatu (ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy), albo metodą kosztorysową. W kosztorysie określana jest wartość straty i to na tej podstawie osoba ubezpieczona otrzymuje stosowne świadczenie.