Smart Casco

Autocasco, czyli ubezpieczenie AC, jest powszechnie znane – zapewnia ochronę w razie kradzieży i innych losowych zdarzeń, w wyniku których stracilibyśmy pojazd lub zostałby on uszkodzony. Istnieje jednak również Smart Casco, nazywane czasem MiniCasco. Oferta takiej polisy może się znacząco różnić w zależności od ubezpieczyciela. Zazwyczaj wszystko opiera się na tym, że Smart Casco wiąże się z niższymi składkami, jednak ochrona jest w pewnym stopniu ograniczona, np. odszkodowanie przysługuje wyłącznie w przypadku kradzieży oraz paru innych zagrożeń, z wykluczeniem pozostałych.