Szkoda całkowita

Jednym z etapów postępowania po wypadku drogowym jest ocena szkód. Wówczas może zostać stwierdzona szkoda całkowita. Dzieje się tak wówczas, kiedy koszty naprawy samochodu biorącego udział w zdarzeniu przekraczają jego wartość bądź gdy ta naprawa jest niemożliwa (wówczas pojazd zostanie uznany za wrak) lub wymagałaby dużej kwoty. Decyzję o uznaniu szkody całkowitej może podjąć zarówno właściciel samochodu, jak i ubezpieczyciel. Pojęcia szkody całkowitej obowiązuje zarówno w ubezpieczeniach OC, jak i AC.