Szkoda częściowa

Po kolizji drogowej i zgłoszeniu sprawy odpowiednim służbom oraz towarzystwu ubezpieczeniowemu, muszą nastąpić oględziny pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu. Wówczas oceniany jest jego stan po wypadku. Szkoda częściowa jest stwierdzana, kiedy nie ma mowy o szkodzie całkowitej. W takim przypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości szkody. Może to zrobić zarówno w formie gotówkowej, jak i pokryć koszty naprawy samochodu we wskazanym serwisie samochodowym.