Ubezpieczenie AC

Ubezpieczeniem AC nazywamy autocasco, czyli dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Chroni on pojazd ubezpieczonego przed szkodami powstałymi nie z jego winy (istnieje nawet możliwość objęcia ubezpieczeniem również wyposażenia znajdującego się wewnątrz samochodu). Po nastąpieniu kolizji wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca nam odszkodowanie, które pokrywa koszty związane z naprawą auta. Autocasco chroni nie tylko przed zdarzeniami na drodze, ale również przed kradzieżą oraz działaniem sił natury.