Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG, to instytucja, która zajmuje się m.in. czuwaniem nad tym, by wszyscy właściciele pojazdów wykupywali obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz nakładaniem kar na tych, którzy tego nie zrobili. Dodatkowo sprawuje pieczę nad wypłatą odszkodowań w sytuacjach, kiedy wypadek, w którym ucierpieliśmy, został spowodowany przez kogoś nieubezpieczonego. Przykładowo w sytuacji kolizji zgłaszamy sytuację do naszego zakładu ubezpieczeń i to stamtąd otrzymujemy odszkodowanie, ale UFG może pokryć ewentualne dodatkowe koszta.