Uproszczona likwidacja szkody

Standardową procedurą po zgłoszeniu wypadku drogowego jest dokładne zbadanie okoliczności zdarzenia wraz z ustaleniem, jaką wartość ma zarejestrowana szkoda. Może się zdarzyć, że nie jest ona zbyt wielka i obejmuje np. drobne wgniecenie na karoserii pojazdu czy zarysowania. W takim przypadku może być zastosowana uproszczona likwidacja szkody, która nie wymaga tylu formalności, co tradycyjne działanie w tym zakresie. Ubezpieczyciel uzgadnia z ubezpieczonym szybszą i prostszą formę wypłaty odszkodowania za naprawę szkody o niewielkim koszcie.