Autocasco Compensa

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, ubezpieczenie AC chroni Ciebie i Twój pojazd przed finansowymi stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego pojazdu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenia AC w Compensie, a Twój samochód ulegnie uszkodzeniu, Compensa zapewni wypłatę środków na jego naprawę. W przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży Compensa wypłaci świadczenie równe wartości utraconego pojazdu.

Decydując się na AC Compensa, możemy liczyć na:

  • ubezpieczenie od następstw wszelkich zdarzeń, których skutkiem jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu,
  • ochronę w kraju i za granicą,
  • dodatkową zniżkę przy zakupie AC w pakiecie z OC,
  • assistance w razie wypadku gratis.

Ubezpieczenie AC w Compensie daje ubezpieczonemu do wyboru dwa warianty rozliczania szkód:

  • serwisowy – wartość szkody rozliczana na podstawie faktury wystawionej przez serwis,
  • kosztorysowy – rozliczenie wartości szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Compensę.

Do dyspozycji ubezpieczonego są także warsztaty partnerskie, które mają podpisaną umowę z TU Compensa.