Autocasco Generali AGRO

Autocasco jest to ubezpieczenie dobrowolne. Chroni ono właściciela przed konsekwencjami finansowymi bardzo wielu zdarzeń na drodze i nie tylko. Ubezpieczenie Autocasco w Generali AGRO oparty jest na formule All Risk, czyli chroni samochód przed wszelkimi zdarzeniami , których skutkiem jest zniszczenie, uszkodzenie, kradzież samochodu lub poszczególnych jego części.

Autocasco w Generali AGRO gwarantuje ubezpieczenie bagażu i fotelików dziecięcych w cenie, oraz wykupienie ochrony zniżki po jednej szkodzie każdego rodzaju.

AC Generali AGRO gwarantuje również przejrzysty sposób likwidacji szkody. Obejmuje swoim zakresem zdarzenia mające miejsce w Polsce, jak i te na terytorium krajów europejskich.

Generali AGRO oferuje ubezpieczenie Autocasco w dwóch wariantach:

  • kosztorysowym,
  • serwisowym – naprawa auta w Autoryzowanych Stacjach Obsługi opiera się o ceny nowych części danej marki.

Poza tym AC Generali AGRO chroni przed wszelkimi skutkami gradu, nawałnicy, pożaru i wielu innych.