Zgłoszenie szkody Generali AGRO

Zgłoszenie szkody w Generali AGRO może odbyć się na trzy sposoby:

  • listownie,
  • drogą mailową,
  • telefonicznie.

Do zgłoszenia szkody potrzebny jest prawidłowo wypełniony formularz z własnoręcznym podpisem. Do takiego pisma należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Są to:

  • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
  • kopia oświadczenia sprawcy (jeśli zostało spisane),
  • zdjęcia szkody (jeśli dokumentacja taka została sporządzona),
  • kopie dokumentacji medycznej i zaświadczeń lekarskich (jeśli wystąpiła szkoda na osobie).

W przypadku zgłoszenia telefonicznego agent Generali AGRO podpowie jakiej dokumentacji będziemy potrzebować i pomoże przejść przez cały proces zgłoszenia. Wszelkie potrzebne formularze, druki i spis potrzebnych dokumentów można znaleźć także na stronie internetowej towarzystwa.

Proces zgłaszania szkody jest w Generali AGRO bardzo łatwy, a dzięki temu, że towarzystwo jest członkiem BLS, likwidacja szkód szybka i bezproblemowa. Generali AGRO posiada również sieć warsztatów partnerskich, które oferują usługi najwyższej jakości.

W przypadku kolizji, kiedy obie strony doszły do porozumienia, co do okoliczności zdarzenia, uczestnicy kolizji mogą sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym za pomocą wspólnego formularza.

Należy pamiętać, że sporządzenie takiego dokumentu nie stanowi dowodu przyznania się do winy. Do tego celu służy oświadczenie sprawcy kolizji.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>