Zgłaszanie szkody w VH Polska

Szkodę można zgłosić na kilka sposobów:

  • przez bezpośredni kontakt z agentem ubezpieczeniowym,
  • on-line, przez formularz zgłoszeniowy na stronie,
  • wysyłając e-maila z wypełnionym formularzem zgłoszenia szkody (dostępny na stronie ubezpieczyciela) na adres: szkody@vh-polska.pl
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 61 670 44 00
  • listownie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia szkody pocztą tradycyjną na adres:

VH Polska
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
TUW Oddział w Polsce
ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

Przy zgłaszaniu szkody należy poinformować ubezpieczyciela:

  • jakie pola uprawne zostały uszkodzone,
  • gdzie się znajdują,
  • jakie zdarzenie wystąpiło,
  • kiedy dokładnie miało miejsce.

Po zgłoszeniu szkody skontaktuje się z poszkodowanym rzeczoznawca, by ustalić dogodny termin oględzin.

Wszelkie informację potrzebne podczas zgłaszania szkody można znaleźć na polisie ubezpieczenia upraw, będą to między innymi: numer polisy, PESEL lub NIP, wykaz ubezpieczonych upraw.